Privatnost

Naša grupa preduzima sve potrebne mjere i  interne procedure kako bi se osigurala povjerljivost povjerenih informacija, u skladu sa važećim zakonom.

Pored toga, obaveza čuvanja poslovne tajne odnosi se i na konsultante ili druge partnere sa kojima sarađujemo, a ostaje na snazi i nakon završetka naše poslovne saradnje.